Miljardförlust för Monsanto

Det amerikanska jordbruks- och kemiföretaget Monsanto, som bland annat gjort sig känt för att tillverka genmodifierade grödor, redovisar en miljarförlust för det senaste kvartalet. Och trots att försäljningen samtidigt ökade, sjönk aktiens värde på New Yorkbörsen. Nettoförlusten låg på 1,4 miljarder kronor, och en av orsakerna är att företaget tvingas betala ett stort skadestånd för skador av det giftiga ämnet PCB. (TT)