Billiga bilder från "nära rymden"

En grupp studenter i USA har lyckats skapa en farkost som kunnat ta bilder på Jorden från drygt 28 kilometers höjd, till en kostnad av bara tusen kronor. Studenterna på Massachusetts Institute of Technology i Boston använde en heliumballong för att lyfta upp en digitalkamera som tog en bild var femte sekund, och en mobiltelefon med kontantkort för att spåra utrustningen med GPS.

Utrustningen fäste de vid en heliumballong som steg till drygt 28 kilometers höjd innan den sprack, vilket också det fångades på bild. Sedan föll utrustningen föll ner till Jorden med fallskärm och kunde spåras till en plats drygt tre mil från startplatsen.

Målet för projektet, som döpts till Ikaros, är enligt gruppen att "förmedla vetenskapens konstnärliga aspekter till andra".

Tidigare har en grupp spanska studenter gjort ungefär samma sak men till en tio gånger högre kostnad, runt 10 000 kronor.