Kensingtonstenen i Stockholm

Den mystiska Kensingtonstenen, den amerikanska runsten som grävdes fram av en bonde i Minnesota år 1898, är i Stockholm, på Historiska museet. Frågan är fortfarande om stenen är äkta eller inte.
En runsten från svenskbygderna i Minnesota, som med egendomliga runor beskriver ett blodbad på en blandning av svenska, norska och lite engelska, den har blivit en symbol för skandinavernas hemvist i amerika långt innan Columbus europeiserade kontinenten. Men är den äkta eller bluff? Är den gjord för att stärka emigranternas tillhörighetskänsla som symbol för det gamla och det nya - eller är den rentav från 1362? Forskarna stod i klasar runt stenen och dess tecken, och det diskuterades högljutt före pressvisningen på onsdagen. -Kensingtonstenen har nötts av väder och vind längre än 200 år, det är allt jag kan säga, säger Geologen Scott Wolter. Han lutar nog lite åt att den i allafall är äldre än 100 år, det syns på att texten frätts av åldern, han lägger på minst 200 år. Runforskarna vill gärna undersöka hur runorna är huggna, de vill videoscanna stenen och läsa av handstilen och typen, men vågar inte säga något förrän man fått möjlighet att undersöka stenen lite bättre. Men språkforskarna är mer säkra på sin sak - Kensingtonstenen är ett sentida verk, det syns på sättet man skriver, själva språkbehandlingen; runorna har moderniserats så att man förstår att det latinska alfabetet var känt, men det allra mest egendomliga är att årtalet, 1362, står med runor. -Man använde inte datering på det sättet, man skrev istället med bokstäver "år trettonhundrasextiotvå efter guds börd". Runsystemet hade inte siffror, säger Helmer Gustafsson, språkvetare från Riksantikvarieämbetet. Ni som vill göra en egen bedömning av Kensingtonstenen kan gå och se den på Historiska museet i Stockholm fram till 25 januari nästa år.