Kromosom sex kartlagd

Ännu en av våra kromosomer i arvsmassan har kartlagts in i minsta detalj, den här gången gäller det den med nummer sex. Här finns gener inblandade i en form av Parkinsons sjukdom och även i sjukdomen hemokromatos, som har med järninlagringen i kroppen att göra, och som är vanlig i Jämtland. Kromosom sex är den största kromosom som hittills analyserats i sin helhet, och resultaten publiceras i veckan i tidskriften Nature.