Vinterkräksjukan här igen

De första fallen av vinterkräksjuka har dykt upp i år. Förra året drabbades hundratusentals svenskar, och kaos utbröt på flera sjukhus när avdelningar måste stängas, och risken är att problemen blir lika stora i år.
Isolering av smittade avdelningar, särskillda rutiner för patientmåltider och extra noggranna hygienrutiner. Ja, på de flesta sjukhus tycks man ha gjort det man kunnat för att begränsa förra årets härjningar av vinterkräksjukan, det visar resultatet av den enkätundersökning som smittskyddsinstitutet skickat ut till hygiensjuksköterskorna på landets vårdvdelningar. Trots det var situationen på gränsen till vad man kunde hantera på många håll, och ett av de stora problemen handlade om platsbrist, att man inte på ett tidigt stadium kunde isolera de första smittade patienterna. -Det finns inga marginaler när det händer något oväntat. Det saknas sängplatser att bolla med i en ovanlig situation, det finns inte någonstans, och det lär inte bli bättre nu med de nedskärningar som är aviserade, säger Kerstin Mannerqvist på smittskyddsinstitutet som ansvarat för att samanställa enkäten. Ett annan försvårande omständighet är att man idag vet ganska lite om calici, viruset bakom vinterkräksjukan. Det saknas en metod för att snabbt ta reda på om ett första misstänkt fall verkligen är vinterkräksjuka eller något annat. -Önskedrömmen vore en metod att snabbt få fatt i de här patienterna. Även om man utifrån de kliniska symptomen kan se att det här är calici, vore det mycket bättre om man var tvärsäker, säger Kerstin Mannerqvist på Smittskyddsinstitutet.