AstraZenecas nya guldkalv i blåsväder

Lanseringskampanjen för AstraZenecas nya blodfettsänkande medicin Crestor är vilseledande och missvisande. Den hårda kritiken framför både den ansedda brittiska läkemedelstidskriften The Lancet och svenska Läkemedelsverket, som nu vill att hela kampanjen ska dras tillbaka.
Den så kallade superstatinen Crestor är tänkt att bli AstraZenecas nästa guldkalv. Lanseringen pågår nu i länder över hela världen. Men kampanjen får nu svidande kritik på bland annat på ledarplats i The Lancet. Där menar man att AstraZeneca borde dra in hela annonskampanjen, eftersom den lanseras innan man visat nyttan med preparatet, och innan man kunnat visa säkert att preparatet inte ger några allvarliga biverkningar. Missvisande information I kampanjen framhålls Crestor som ett läkemedel som sänker kolesterolhalterna i blodet mer effektivt än andra statiner. Något som kan vara missvisande, menar man både på Läkemedelsverket och The Lancet, eftersom det idag inte finns några långtidsstudier som visar att en kraftigare sänkning av kolestrolhalten i blodet är positivt för patienterna. Det finns heller inget som visar på att färre skulle bli sjuka eller dö om dom äter just Crestor. På AstraZeneca svenska dotterbolag är man snabba att medge att kritikikernas synpunkter stämmer. - Vi är väldigt medvetna om detta men vi gör nu allt vi kan för att så fort som möjligt få det här undersökt och väl dokumenterat, säger informatuionschefen Anne-Charlotte Knutsson. Svenska kampanjen anmäld I Sverige har Crestor-kampanjen lett till konkreta åtgärder. Redan den första annonsen i svenska tidningar fick Läkemedelsverket att gå i taket. Annonsen är nu anmäld för att ge vilseledande information. - Den innehåller bland annat formuleringen om vilka patienter som kan få Crestor subventionerat av staten, formuleringar som inte stämmer, säger Läkemedelsverkets Björn Beerman. På AstraZenecas svenska dotterbolag har även den kritiken fått snabb effekt. Redan innan läkemdelsverkets anmälan behandlats har man dragit tillbaka den missvisande texten, säger Anne-Charlotte Knutsson. Bojkottas av svensk sjukvård I USA och Crestor sålts i butikerna sen i augusti och enligt AtsarZenecas kvartalsrapport, som kom i går, har preparatet redan sålt för motsvarande en halv miljard kronor - 56 miljoner dollar. Men, i Sverige har de svenska läkemedelskomitéerna på landets sjukhus enats om att tills vidare inte använda Crestor inom den svenska vården.