Vetandets värld 2003-10-31

Trafiken en dödsfälla

Över 500 personer dör i trafiken varje år. Och upp emot 60.000 skadas. Av dessa får 4.000 personer allvarliga men. Lösningen i framtiden kan bli automatiserade bilfärder.
Vägverket, som har trafiksäkerhetsansvaret i Sverige i dag, inledde för fem år sedan ett stort forskningsarbete för att ta reda på olycksorsakerna i vägtrafiken. Djupstudier görs numera efter alla allvarliga trafikolyckor. Ett slags haveriutredning som påminner mycket om de man gör inom flygtrafiken. Vad orsakade olyckan? Slutade bromsarna på bilen att fungera? Var föraren trött eller onykter? Var det halt? Hade den nedsatta sikten någon betydelse? I dagens program försöker vi titta närmare på de senaste rönen inom trafiksäkerhetsforskningen. En av slutsatserna är att trafiksäkerhetsarbete är komplicerat. Det som är menat som en säkerhetsåtgärd kan lätt leda till motsatsen. Zebralagen, lagen om väjningsplikt för gående vid övergångsställe, var tänkt att öka säkerheten för gångtrafikanter. Men strax efter att lagen införts kunde man se att antalet allvarliga olyckor vid övergångsställen faktiskt ökade. En svårighet är alltså att hitta rätt trafiksäkerhetsåtgärder. Dessutom uppstår ibland ett gåtfullt fenomen. Under en lång tid kan det vara helt fritt från allvarliga olyckor i en region. Men så plötsligt händer det, nästan epidemiskt, en rad allvarliga olyckor. Ingen forskare har i dag någon rimlig förklaring på fenomenet. Programmet tar också upp frågan om framtidens trafikmiljö. Automatiserade bilfärder, ungefär som vi kan se dem i sience-fiction-filmer, kanske inte är så långt borta. I en framtid kan vi exempelvis få system med bilar som helt enkelt inte går att köra fortare än vad hastighetsbegränsningen tillåter. Redaktör Pelle Lindblom