Cancer vanlig dödsorsak även i u-länder

Cancer skördar nu fler liv i u-länder än aids, tuberkulos och malaria, enligt en rapport som lagts fram vid en europeisk cancerkonferens i Berlin. Ändrad livsstil, äldre befolkningar, urbanisering och infektioner tros ligga bakom.

I fattiga länder finns bara fem procent av världens resurser för cancervård, men förra året 60 procent av dödsfallen i cancer.