Krympta dataprogram ger pris

En svensk dataforskare har i veckan fått ett prestigefullt pris för att ha uppfunnit ett sätt att krympa dataprogram, det vill säga minska programkodens storlek.  MIT, Massachusetts Institute of Technology, det välkända forskningsuniversitet i Boston, USA prisbelönar varje år världens 35 främsta innovatörer under 35 år.

Adam Dunkels är dataforskare vid SICS i Kista och har fått priset för sin forskning om att göra internetprotokoll så små att de går att köra i de allra minsta processorerna.

Det handlar om att skapa mikroprocessorer som sitter i saker som vi inte ser som datorer, allt ifrån filminspelningsutrustning, kundkortsterminaler och satelliter, och få dem uppkopplade mot Internet.

– För att alla de här sakerna ska kunna ha sin identitet på nätet, eller för att de ska kunna prata med varandra över huvud taget, så krävs det att det sitter ett litet program som kan klara av att prata det här språket. Det sitter i varje liten pryl, och det här programmet måste vara väldigt litet och kompakt för att få plats helt enkelt, säger Adam Dunkel.

Det bygger på internetprotokollet då, men hur mycket har det krympt?

--En hundradel jämfört med det som sitter i en vanlig PC. Det handlar egentligen om att hitta de fundamentala funktioner som verkligen måste vara med, säger Adam Dunkel.