Majsens genom bestämt

I ett stort antal vetenskapliga artiklar publiceras i dag resultatet av många samarbeten kring ansträngningen att bestämma hela genuppsättningen för majs. Och den här kartläggningen kan i framtiden leda till att man bättre förstår hur majsen kunde omvandlas från att vara ett ogräs till att bli en av våra viktigaste grödor.

– Majssekvensen ger oss en viktigt verktyg för att förstå hur ett vilt gräs kan bli en gröda - det som vi klallar domesticering. Människan har varit fantastiskt duktig att hitta olika genetiska varianter av majs som man sedan har korsat och förädlat. Det är så jordbruket har växt fram! berättar Christina Dixelius är växtgenetiker vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Majsen kommer ursprungligen från Sydamerika, men urmajsen såg inte alls ut som idag. Den hade många ogräskaraktärer, den tappade kärnorna lätt och hade inte alls den stora kolv vi ser idag. Men denna klena kolv har haft stor betydelse, enligt Cristina Dixelius.

– Man har utnyttjat genetiken väldigt väl. Det är som med vargen, från vilken vi har fått alla hundraser, säger hon.

Majsens betydelse i dag kan knappast överdrivas, till exempel som industriell råvara eller för etanol- och stärkelseframställning.

– Majsen är inte bara livsmedel, den är också viktig för djurfoder, säger Christina Dixelius.

Studierna där majsets genom beskrivs publiceras i tidskriften Science och novembernumret av tidskriften Plos Genetics.

AnnLouise Martin
ann.martin@sr.se