Groteska djur där ingen ser

Havets svarta djup hyser långt fler levande varelser än man vetat tidigare. 2000 forskare från hela världen letar, och finner arter i tiotusental på bottnar som man tidigare klassat som rena öknen.

Man arbetar med hjälp av djupvattenkameror och sonarer, det är dyrt och svårt men forskarna rapporterar fynd av de märkligaste utseenden - sjögurkor med tentakler, flaxiga maneter och ringmaskar som äter olja från botten. 2010 ska forskarna gemensamt presentera fynden i tre volymer - en populärvetenskaplig, en rapportdel och en som ska handla om biodiversiteten i havsdjupet.

Länkar: