Rekordhalter av växthusgaser

De högsta halterna som hittills har uppmätts av koldioxid i atmosfären rapporteras nu inför det stora klimatmötet i Köpenhamn om ett par veckor.