Äldre som har ont ramlar och slår sig

Äldre personer som lider av kroniska smärtor, till exempel i lederna, löper större risk än andra jämnåriga att ramla och slå sig. Det visar en studie som publiceras i det amerikanska läkarförbundets tidskrift Jama.

Forskarna bakom studien följde drygt 700 personer i 70-årsåldern i Boston under ett och ett halvt år. De kom fram till att de som hade ständig värk i minst två leder löpte 50 procents större risk att ramla under tidsperioden, jämfört med de smärtfria.

Artikelförfattarna anser att vården måste sätta mer fokus på äldre människors smärtor och att man måste bli mer uppmärksam på att de med ständig värk också löper större risk att skada sig.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se

Referens:
Leveille, Suzanne G., et al. Chronic Musculoskeletal Pain and the Occurrence of Falls in an Older Population. Jama, 25 november 2009.