Ljud i sömnen tycks stärka minnet

Det verkar gå att förstärka minnen av kunskap som vi nyligen har inhämtat genom att spela upp ljud under sömnen. Det hävdar amerikanska forskare i en ny studie.

I studien fick ett 20-tal personer titta på en datorskärm där bilder dök upp på olika ställen med jämna mellanrum. Varje bild ackompanjerades av ett ljud. En bild på en tekanna följdes till exempel av ett visslande och en bild på en katt följdes av ett "mjau".

Hälften av deltagarna fick sedan ta en tupplur. Medan dessa sov djupt, eller halvdjupt, spelades vissa av ljuden som deltagarna hade hört en stund tidigare, till exempel jamandet och visslandet, upp på låg volym i rummet.

När personerna vaknat, visade det sig, var de duktigare än dem som inte sovit på att korrekt peka ut var vissa bilder tidigare visats på skärmen. De bilder som de mindes bättre var också just de vars "tillhörande" ljud hade spelats under tuppluren. Ljuden verkar alltså ha befäst, eller förstärkt, minnena av bilderna.

Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare och professor vid Karolinska institutet och Stockholms universitet, säger till Vetenskapsradion att studien är intressant eftersom den tyder på att man indirekt kan stimulera de minnesbefästande processer som hjärnan själv sysslar med under sömnen.

Det här är dock inget som man bör pröva hemma, säger Åkerstedt. Dels är det tidsödande att koppla ihop ljud och bilder, dels kan sömnen störas. Framtiden, säger han, får utvisa om den här typen av metod kan användas praktiskt på något sätt.

– Man kan ju tänka sig en rad inlärningssituationer där man får lära sig saker och så kopplar man ljud - lukter kan man ju också tänka sig - och så levererar man dem under sömn och så får man då ett bättre minne av det man har lärt sig.

– Jag vet inte om det har någon praktisk betydelse. Men det ser ut att vara en möjlighet, i alla fall, säger Torbjörn Åkerstedt.

Man kan inte lära sig något nytt under sömnen, poängterar Torbjörn Åkerstedt. Det går bara att förstärka minnen av redan inhämtad kunskap, som i den aktuella studien. Och varför det fungerade, det som forskarna gjorde, förklarar han så här:

– Det är framför allt för att man har kopplat ihop två företeelser. Det är alltså en enkel betingning, egentligen - den enklaste formen av inlärning.

– Man går alltså något slags omväg för att aktivera det här minnet, säger Torbjörn Åkerstedt.

Förmodligen är det så, fortsätter Åkerstedt, att ljudsignalen aktiverar just de "minnesloopar" i hjärnan som var aktiva under inlärningen.

– Det är ju inte så att man lär sig något mer. Det är bara det att de får snurra några extra varv.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se

Referens:
Rudoy, John D., et al. Strengthening Individual Memories by Reactivating Them During Sleep. Science, 20 november 2009. Doi: 10.1126/science.326.5956.1131-b

Tidigare publicerat på samma ämne:


Länkar: