Mindre utsläpp ger stora hälsovinster

Att dra ned på växthusgaser är inte bara bra för miljön, utan kan också rädda miljontals liv världen över, visar en rad studier som nu publiceras i tidskriften The Lancet.

En stor grupp forskare har granskat vilka vinsterna blir för människors hälsa om växthusgaser som ozon och sotpartiklar kan minskas.

Just sotpartiklar från hushållseldning är ett stort problem i många utvecklingsländer och värmer inte baraupp jorden utan gör också att miljontals personer dör i förtid varje år. Enligt en av de nya studierna kan cirka två miljoner dödsfall hindras i Indien över tio år, genom program som inför mer effektiva hushållsugnar i Indien.

I västvärlden kan stora vinster göras genom att minska fordonstrafiken, enligt en annan av de nya studierna. Hjärt och kärlsjukdomar skulle kunna minskas med upp till 20 procent, på grund av minskade utsläpp, menar forskarna.