Hammarformat huvud ger bättre syn

Hammarhajens unika huvudform har länge förbryllat forskarvärlden. Hur har den märkliga formen uppstått, och vad ger den egentligen för fördelar? Nu har forskare undersökt en möjlig förklaring – synen.

Forskare har länge haft som hypotes att ögonens placering på huvudet gör att hammarhajarna får ett större synfält än andra hajar. Och det här har nu en grupp forskare i USA undersökt närmare.

Forskarna fiskade upp några olika hammarhajar utanför Hawaii och Florida, och testade sen deras syn genom att lysa med lampor från olika vinklar och mäta om ögonen reagerade. Samma sak gjordes samtidigt med några hajarter med traditionella, spetsiga huvuden.

Precis som väntat så kunde alla se både framåt, bakåt, uppåt och nedåt samtidigt. Men det visade sig nu att hammarhajarnas synfält faktiskt var ännu större än de hajar med traditionellt, spetsigt huvud.

Har man då äntligen hittat förklaringen till hammarhajarnas konstiga huvuden? Charlotte Stenberg på Fiskeriverket är tveksam.

– Det finns nog inget entydigt svar på varför hammarhajarna har så speciell huvudform. Det finns fortfarande många andra möjliga förklaringar, som till exempel ökad flytkraft, bättre manövreringsförmåga, och bättre spridning av luktorganen. Antagligen så har de alla bidragit till utvecklingen, säger hon.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Referens:
McComb et al, Enhanced visual fields in hammerhead sharks. The Journal of Experimental Biology 212, 4010-4018. Published by The Company of Biologists 2009. Doi:10.1242/jeb.032615