Förkylningar dyra för samhället

Har du nån gång i höst varit lite snuvig och på grund av det stannat hemma från jobbet, eller kanske känt att du inte jobbat lika bra? Då är du långt ifrån ensam. Förkylningar och näsallergi kostar samhället lika mycket som trafikolyckor, visar ny forskning.

Det är forskare vid institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, som visat att förkylningar och näsallergi orsakar sjukfrånvaro och nedsatt arbetsförmåga som motsvarar i genomsnitt 5,1 sjukdagar per person och år.

Att vara hemma drygt fem dagar per år låter kanske inte så mycket, men sammantaget  innebär det ändå en samhällskostnad på 26,5 miljarder kronor om året. Det är ungefär i samma storleksordning som kostnaden för alla trafikolyckor som sker i Sverige under ett år, enligt rapporten.

I studien, som presenteras på Läkarstämman och kommer att publiceras i tidskriften Allergy, undersöktes 1200 slumpvis utvalda personer.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Referens:
Hellgren, J et al. Allergic rhinitis and the common cold - high cost to society, Allergy - European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Dio: 10.1111/j.1398-9995.2009.02269.x