Långdans kan bli kulturarv

Den utredning som idag lämnas till Regeringskansliet föreslår att Sverige ska bli det 118de land som undertecknar UNESCOS konvention om immateriellt kulturarv. Det innebär skydd av hotade minnen, berättelser, traditioner och ritualer likaväl som skydd för folkmusik, dans, hemslöjd och språk.

Vilka traditioner eller vilken musik eller hemslöjd som ska skyddas, och vad ett sådant skydd skulle innebära återstår att se.

--Till att börja med ska dels ett råd skapas som kan granska inkommande förslag, dels att detta råd tilldelas medel, säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör vid Institutet för Språk och Folkminnen i Uppsala.

--Cirka fem miljoner per år, som man ska kunna söka, och det skall vara sådant som står i konventionen: utbildning, seminarier, erfarenhetsutbyte och liknande. Sedan får vi se var regeringen säger om detta, om det är möjligt eller ej. Men självklart har vi stora förhoppningar att det ska falla på plats, avslutar Ingrid Johansson Lind.

Länkar:

Reporter: Staffan Forssell