Genetiskt skydd mot leverskador

Nu finns en förklaring på varför män oftare drabbas av gulsot av B-typ, hepatit B, än kvinnor. Studien är gjord i Kina, och upptäckten är att män har ett muterat protein i levern som kvinnor inte har

Det friska proteinet  skyddar mot infektioner, men det gör inte den muterade. Män drabbas därför oftare av levercirrhos och levercancer och kronska leverbesvär. Man beräknar att 400 miljoner människor i hela världen har kronisk hepatit B