Isbjörnar utsätts för dubbla hot

Forskare varnar nu för att miljögifters påverkan, ovanpå dagens klimatförändringar, ökar utsattheten för isbjörnar och andra rovdjur avsevärt.

Att isbjörnarna kring nordpolen hotas av klimatförändringar har knappast undgått någon, men forskning visar att de för några tusen år sedan levde i ett upp till 4 grader varmare klimat än dagens. Nu varnar dock forskare för att när miljögifters påverkan läggs ovanpå dagens klimatförändringar, ökar utsattheten för isbjörnar och andra rovdjur betydligt.

Cecilie Quilfeldt på Norskt polarinstitut i Svalbard säger att själva hastigheten i dagens klimatförändringar dessutom gör situationen allvarlig, även om det alltså varit varmare förut.

Forskningen som Cecilie Quilfeldts kollegor på institutet släppte ihop med andra forskare redan 2007 fick liten uppmärksamhet. Men hon menar att den är viktig för att man inte ska se klimatförändringen som ett isolerat problem, utan ställa frågan hur exempelvis isbjörnen klarar, inte bara ett snabbt varmare Arktis, utan kombinationen med de hot som finns idag, som exempelvis de miljögifter som sprids här.

– Om du har en björn som redan är i sämre skick på grund av klimatet, och så får du högre belastning av miljögifter ovanpå det, så kan kanske effekten bli värre än om det bara hade varit klimatförändringar eller bara miljögifter, säger Cecilie Quilfeldt.

Anita Evenset jobbar med COPOL, ett projekt som under tre år samlar in prover för att mäta exakt hur höga nivåerna av gifter är i Arktis. De persistenta, icke nedbrytbara gifter som fraktas hit från hela världen - via luft och vatten - kan göra mycket skada  hos djuren, menar hon.

– Troligen så påverkar miljögifterna t ex isbjörnarnas immunsystem, nervsystem och deras fortplantning, säger Anita Evenset.

Mer om detta i Vetandets värld idag klockan 12.10 i P1.

Petra Quiding
vet@sr.se

Länkar: