Högerhänt eller vänsterhänt - det är frågan

Umeåforskare har visat att det inte alltid är så enkelt som man tror detta med att vara höger eller vänsterhänt. I alla fall inte när båda händerna samarbetar. Då varierar det vilken hand som är den dominerande. Analyser gjorda av umeåforskarna visar att när händerna tex kramar en snöboll el skruvar locket av en konservburk så väljer hjärnan ömsom den ena handen ömsom den andra handen som den viktigaste för stunden och det helt oberoende av om vi är vänster- eller högerhänta.

Enligt forskarna så sker själva avgörandet vilken av händerna som är den dominerande i delar av hjärnan som tidigare inte kopplats samband med motorik utan mer tankekrävande uppgifter.