Immunförsvarets dirigent har hjälp

I cellernas immunförsvar mot t ex influensa har proteinet interferon varit det som utmärkt sig, men nu har amerikanska forskare hittat en hel grupp andra proteiner med skyddseffekt

Upptäckten kan påverka hur man kommer att hantera pandemier som svininfluensan.

Det är inte bara dirigenten, interferonet, i cellernas försvar mot virus som man nu känner till. Genom den nya upptäckten så kan man kanske säga att hela stråkavdelningen i cellförsvaret mot virus blivit känt. Den bilden ger virologprofessor Tomas Bergström i Göteborg.

De amerikanska forskarna, som publicerar sig i dag i tidskriften Cell, har gjort en grundlig screening för att se vilka gener som är viktiga när ett virus infekterar en cell, och i samband med det insåg man att tre tidigare kända proteiner (IFITM) hade en avgörande effekt på cellens försvar mot ett virusangrepp. Det handlar om virussjukdomar som influensa, men också myggburna tropiska sjukdomar som Denguefeber, West Nilefeber och Gula febern, ett riktigt farligt gäng enligt Tomas Bergström.

Även om forskningen än så länge är på cellnivå, och inga djurförsök har gjort, så öppnar den nya vägar. Det är tydligt att celler som saknar en eller flera av de tre generna, som kodar för de verksamma proteinerna, öppnar dörren på vid gavel för virusangrepp.

Upptäckten kan innebära att personer som är väldigt känsliga för de här sjukdomarna i förlängningen hittas, att läkemedel kan produceras med nya utgångspunkter, och att vaccinproduktion kan snabbas på. Och just vaccinproduktionen kan komma att förändras i grunden genom att man kan använda cellkulturer från däggdjur för att odla virus i stället för det långsamma tillvägagångssättet där hönsägg injiceras.

Annika Östman

Referens: 17 dec, 2009, Cell

Abraham L. Brass " "The IFITM Proteins Mediate Cellular Resistance to Influenza A H1N1 Virus, West Nile Virus, and Dengue Virus"