Solen varvar upp - till slut

Solens magnetiska aktivitet är just nu på väg upp.  Men den ökade solaktiviteten hade väntats långt tidigare.

– Vi börjar få en del aktiva områden med solfläckar och vi har haft en del små solar flares, men inget dramatiskt än, säger Henrik Lundstedt, solforskare vid Institutet tför rymdfysik i Lund.

Fler solfläckar framöver betyder att elsystem kan slås ut – när magnetslingor från solen kastas iväg ända hit till oss. Vi får räkna med att GPS-system och telekommunikation kommer att störas av intensiv elektromagnetisk strålning som solen pepprar oss med från så kallade solar flares.

Solen följer i stort sett en elvaårscykel. Ungefär vart elfte år får vi intensiv solaktivitet. Men nu har det varit lugnt ovanligt länge. Det som händer nu på solen var väntat för längesen, säger Henrik Lundstedt.

– Den gångna solfläckscykelns längd närmar sig tretton år, så det är ingen elvaårscykel, säger Henrik Lundstedt.

Sen nya solfläckscykeln börjat komma igång till slut. Men den kan bli stillsam, tror Henrik Lundstedt och de allra flesta i den internationella expertpanel där han sitter med som på olika sätt försökt räkna ut vad vi ska vänta av solcykel 24. Så kallas den nya cykeln, eftersom man började räkna solfläckscykler redan på 1700--talet.

Får de rätt – blir det någorlunda lugnt även över den väntade solaktivitetstoppen nån gång 2013 eller så – lär GPS och elsystem komma lindrigt undan den här gången. Och kanske hålls i så fall också temperaturökningen på jorden tillbaka.

– Statistiskt brukar man säga att när man har högre solaktivitet får man varmare och när det är en svagare cykel blir det svalare klimat. Men det är ett statistiska relationer och vi behöver mycket mer förstå hur solen verkligen fungerar innan vi kan förstå hur den påverkar förhållandena på jorden, och klimatet, säger Henrik Lundstedt.

Nya insikter kan komma ganska snart. I morgon, tisdag, ska ett nytt solteleskop skickas upp - Solar Dynamics Observatory (SDO). Det ska ge nya kunskaper om hur solen fungerar och hur strålningen från den varierar. Här kan du se en film, från Nasa, om det nya solteleskopet:

Länkar: