Afrikaners genom kartlagda

För första gången har man nu kartlagt den totala mänskliga arvsmassan även hos afrikanska individer, något som kan få konsekvenser för till exempel utvecklingen av nya HIV-mediciner.

Det är fyra så kallade bushmen från södra Afrika, och dessutom den berömda sydafrikanska ärkebiskopen Desmond Tutu, som får sina genom presenterade i torsdagens utgåva av tidskriften Nature.

Och precis som forskarna trodde så fanns det en större genetisk variation mellan de afrikanska männen än det gör mellan till exempel en svensk och en kines. Något annat hade varit märkligt, eftersom människan ursprungligen kommer ifrån Afrika, och bara en del av det genetiska materialet spred sig vidare när människan sedan utvandrade till andra världsdelar.

Men det här är inte studiens viktigaste resultat, enligt forskarna. Istället är det de medicinska konsekvenserna som är mest spännande. Om man vill se hur olika gener kan påverka hälsan, förklarar de i studien, så är det självklart att man bör titta på den mest kompletta kartan över människans gener. Och den finns alltså i södra Afrika.

Peter Savolainen är populationsgenetiker vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, och enligt honom är det på tiden att man kartlägger genom även hos afrikanska individer. Det kan nämligen också bli mycket betydelsefullt i utvecklingen av nya mediciner.

- Om man till exempel forskar på medicin mot HIV och AIDS, som ju är ett väldigt stort problem i Afrika, och gör det enbart utifrån europeiska individer - ja då är det inte säkert att medicinen sedan fungerar lika bra på afrikaner, säger han.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Tidigare publicerat på samma ämne:Länkar: