Nya mätningar av gravitation och tid

Ett tysk-amerikanskt forskarlag har med den största noggrannheten hittills lyckats visa att Einsteins allmänna relativitetsteori stämmer. Experimentet som forskarna har gjort visar hur gravitationen påverkar hur fort tiden går.

– Faller man fritt så känner man inte tyngdkraften alls och de visar att det är exakt precis så, säger Ulf Danielsson, som är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet.

Så beskriver Ulf Danielsson teorin som experimentet bekräftar och för att ta det ett steg tillbaka kan vi säga att ju närmare vi befinner oss jorden desto mer påverkas vi av gravitationen. Einteins allmänna relativitetsteori säger också att tiden påverkas av gravitationen på så vis att ju större gravitation desto långsammare går tiden.

Forskarna har lyckats mäta är hur fort tiden går hos cesiumatomer som befinner sig på olika avstånd från jorden, och som därmed är påverkade av olika stor gravitation, och som får falla fritt i tre tiondels sekund. Och det var det som Ulf Danielsson var inne på.

Bara den här mätningen är en bedrift i sig kan tyckas, men det särskilda här är att de har mätt tidsskillnaden med större noggrannhet än någon annan gjort tidigare.

Mätningarna är 10-tusen gånger noggrannare för att vara exakt och den uppmätta tidsskillnaden stämmer helt överens med den som man får fram om man räknar enligt Einsteins allmänna relativitetsteori.

Men vad har då detta för betydelse för oss i det dagliga livet? Jo, redan i dag är det viktigt att hålla koll på att tiden faktiskt går olika fort vid olika stark gravitation, t ex i GPS-satelliter och deras mottagare på jorden.

– Ja, det har faktiskt stor betydelse. Man måste korrigera klockorna i satelliterna och mottagarna annars skulle det snabbt slå fel, säger Ulf Danielsson.

Lars Broström
lars.brostrom@sr.se

Referens:
Müller H et al, A precision measurement of the gravitational redshift by the interference of matter waves, Nature Vol 463, 18 February 2010, doi:10.1038/nature08776