Positiv inställning skyddar hjärtat

Att vara glad och nöjd kan vara ett skydd mot hjärtinfarkt. Olyckliga människor däremot löper större risk. Det här visar en amerikansk studie.

Enligt forskarna är det första gången man kunnat visa ett samband mellan positiva känslor och minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
I studien följdes ungefär 1700 personer under tio år. De som i undersökningarna uppvisade få positiva känslor hade 22 procents större risk för hjärtinfarkt eller hjärtsvikt, jämfört med de som hade vissa positiva känslor.
Minst risk hade de som beskrev sig själva som mestadels glada och tillfreds.