Ytligare rötter ger bättre jordbruk

På AAAS-konferensen presenterades i helgen en ny bönplanta som klarar av att leva i näringsfattig jord. Plantan kan komma att betyda mycket för det afrikanska jordbruket.

Det som skiljer den nya plantan från dom som används i dag är sättet som rötterna växer på. Istället för att växa långt ner i jorden förbi det mest näringsrika jordlagret så växer rötterna nära ytan.

Samma forskarlag har även lyckats ta fram bönplantor som producerar mer rothår. Rothåren gör att växten kan ta upp näring mer effektivt och på så vis växa bättre.

De nya plantorna kan komma att spela en stor roll i Afrika, menar forskarna, där det inte alltid finns pengar till bevattning och gödselmedel.

Lars Ohlander som själv har forskat på vanlig böna och varit verksam som växtproduktionsekolog på Sveriges lantbruksuniversitet, tror däremot inte att den nya plantan är en långsiktig lösning.

– "You don't get anything for nothing" - man får ingenting gratis. Det här är ett typiskt exempel på när man försöker få ett bättre fosforutnyttjande och så hamnar man istället i situationen att den blir känsligare för torka.

Bakom forskningen står forskare vid Penn State University i USA.

Karin Gyllenklev
karin.gyllenklev@sr.se

Referens:
Lynch, J, "Roots of the Second Green Revolution", AAAS 2010 Annual Meeting, San Diego.

Länkar: