Markbundna myggor kan hindra smitta

Forskare i USA har lyckats att skapa en genetiskt förändrad version av en mygga som sprider denguefeber. Hos den nya versionen av myggan saknar honorna förmågan att flyga, vilket skulle kunna användas som ett kraftfullt vapen i kampen mot sjukdomen, enligt forskarna.

Om man släpper ut hannar av den nya arten i dom områden där denguefeber finns, så för hannarna vidare sina gener till nästa generations mygghonor. Och honor som inte kan flyga klarar sig naturligtvis inte länge i det vilda. Enligt forskarna skulle detta kunna leda till att denguesmittan minskar kraftigt - eller till och med försvinner helt.

Denguefeber drabbar mellan 50 och 100 miljoner människor årligen. Enligt forskarna skulle man kunna applicera samma teknik på dom arter som sprider malaria.

Referens:
Fu, Guoliang et al. "Female-specific flightless phenotype for mosquito control", PNAS Online Early Edition February 22, 2010. Doi: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/