IPCC satsar nobelpengarna på forskning

FNs klimatpanel IPCC har fått kritik för flera fall av felaktiga uppgifter i sin senaste rapport, från 2007. En förklaring till felen kan vara brist på kompetens och vetenskapliga studier i de delar av världen som väntas bli hårdast drabbade av klimatförändringarna. Men IPCC drar nu igång ett stipendieprogram till unga forskare från just sådana länder och där grundplåten är pengarna från 2007 år fredspris.

”Den norska Nobelkommittén har bestämt att Nobels fredspris för 2007 ska delas i två lika stora delar mellan IPCC och Albert Arnold Al Gore Jr”.
Då var det jubel och ära, nu har det varit kritik och misstro en tid mot klimatpanelen. Och de felaktigheter som uppdagats har nästan uteslutande funnits i den delrapport som handlar om effekter av klimatförändringen.

Från de områden där effekterna tros bli värst saknas ofta expertgranskat material och även kompetens i klimatfrågor. Brister som IPCC nu vill råda bot på.

Med start nästa vår ska forskarstudenter från sårbara länder få chansen att doktorera i en etablerad forskningsmiljö,  och så, hoppas man, återvända hem och etablera forskning i hemlandet, säger Brenda Abrar vid IPCCs sekretariat i Geneve.

– Det handlar främst om länder i södra Afrika, små östater och Asiens deltaområden där vi vill skapa en grund för forskning, säger Brenda Abrar på IPCC.  

Men fem miljoner kronor i Nobelprispengar räcker inte långt. IPCC vill använda dem som grundplåt och få in mer stöd från annat håll.
– Kanske kan svenska pengar stärka stipendieprogrammet, hoppas Brenda Abrar på IPCCs sekretariat i Genève.

Ulrika Björkstén och Camilla Widebeck
Klotet@sr.se