Bakterier kräver smartare mediciner

Har bakterier väl blivit resistenta så hjälper det inte att minska antibiotikaanvändningen. Det går inte heller att lura dem genom att byta olika sorters antibiotika efter varandra, det visar en avhandling som läggs fram på fredag i Uppsala av läkaren Martin Sundqvist i Växjö.

Läkare i Kronoberg minskade kraftigt användningen av två olika typer antibiotika under två år, men det påverkade de resistenta bakterierna mycket lite.

Ändå är det viktigt att hålla igen på antibiotikaförskrivning, eftersom allt fler bakterier blir resistenta ju mer antibiotika de möter, de blir vana vid det.

Men för att få övertag på sjukdomsbakterier krävs andra insatser än de antibiotika vi har idag, det krävs helt nya lösningar menar Martin Sundqvist

  Lena Pettersson

Radio Kronoberg