Ny metod för lungundersökning

En ny, mer tillförlitlig metod att undersöka lungorna för att avslöja sjukdomar som KOL och astma har nu börjat användas av Kärnsjukhuset i Skövde, Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset, i Stockholm.

För att avslöja sjukdomar i de minsta luftrören i lungorna, som till exempel KOL eller astma, har en ny undersökningsmetod börjat användas på Kärnsjukhuset i Skövde, Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset, i Stockholm.

Metoden kallas kväveutsköljning med syrgas och mäter på några milliliter när lungvolymen på ett precist sätt. Själva grunden i metoden har funnits länge, men med nya tekniska lösningar har tillförlitligheten nu utvecklats av svenska och australiensiska läkare.

Emilia Wiklund, forskarassistent på barnmedicin på Kärnsjukhuset i Skövde, tror att framför allt barn kommer att dra nytta av den nya noggrannare mätmetoden.

vet@sr.se

Länkar: