Värktablett förebygger bröstcancer

En amerikansk undersökning visar att måttliga mängder acetylsalicylsyra kraftigt minskar återfallsfrekvensen i bröstcancer.

Kan det vara så att bröstcancer i en framtid kommer att kunna behandlas med - magnecyl?

I USA, vid Harvard i Boston har man undersökt förekomst av bröstcancer hos drygt 4000 kvinnor och hur det gick sen. Mellan 1976 och 2002 har man letat samband mellan återfall i cancer, och om kvinnorna använt acetylsalicylsyra , som Treo eller Magnecyl ett år efter sin cancerdiagnos, och i så fall hur mycket.

Det visade sig att ett måttligt intag av acetylsalicylsyra effektivt verkade hindra återfall i sjukdomen.

Onkologen och epidemiologen, professor Per Hall på Karolinska institutet kan tänka sig att sådan medicinering kan tänkas bli framtidens bröstcancerbot .

- Om de här fynden stämmer, så kan medicinering med acetylsalicylsyra efter det att man drabbats av bröstcancer vara lika kraftfull som gängse behandling med cellgifter och antihormonbehandling. 

- Man har tidigare sett att acetylsalicylsyra påverkar uppkomst av cancer, men mig veterligt har man aldrig tidigare studerat påverkan på återfall i sjukdomenstuderat

Onkologprofessor Per Hall på Karolinska Institutet, som med anledning av detta nu kommer att utvidga en stor undersökning av bröstcancer med frågor om läkemedel som magnecyl och treo och aspirin.

AnnLouise Martin
vet@sr.se

Referens:
Journal of Clinical Oncology: Aspirin Intake and Survival after Breast Cancer, doi: 10.1200/JCO.2009.22.7918

Tidigare publicerat på samma ämne:Länkar: