Svenska forskare får EU-pengar

Det har gått bra för Sverige i EUs fördelning av forskningspengar i det så kallade 6:e ramprogrammet. Det finns svensk medverkan i fler projekt än man kunde vänta sig av ett så litet land, och ofta är det svenskar som leder projekten.
Nya siffror från EU visar att av 700 pågående forskningsprojekt deltar svenskar i vart tredje projekt. Dessutom ansvarar svenska forskare för hela 27 projekt - fler än vad stora länder som Grekland, Spanien och Belgien gör. Tyska forskare är de som ansvarar för flest projekt, mer än 100 stycken. Därefter följer England, Frankrike, Italien och Nederländerna. Sverige hamnar på en sjätteplats och det innebär, enkelt uttryckt, att svenska forskare får ansvara för drygt 5 procent av pengarna i EUs forskningsbudget. Det är en betydligt större andel än vad vi får tillbaka i till exempel jordbruksstöd och regionaltstöd. Och med tanke på att Sverige betalar knappa 3 procent av EUs totala budget, måste EUs forskningsbidrag till svenska projekt ses som ett erkännande för svensk forskning.