Fågelinfluensa drabbade minst tre människor

I Vietnam misstänks elva personer ha dött i fågelinfluensa och fler ha insjuknat. Provtagningar har hittills visat att åtminstone tre drabbats av just fågelviruset, som normalt inte smittar människor.
Fågelinfluensa gör det ibland nödvändigt att slakta stora mängder kycklingar, det har också skett vid det här utbrottet. Det är sällan den går på människor men det hände i Hongkong 1997 och 2003. Influensan smittade då inte från människa till människa. Det är det verkliga skräckscenariot, och sådan spridning har man heller inte sett i Vietnam.