Trötta bilförare vanligare än man trott

Mer än hälften av både unga förare och yrkesförare har varit nära att somna bakom ratten senaste halvåret, det visar en undersökning som Väg- och transportforskningsinstitutet har gjort.
Det är inte bara olagligt att somna bakom ratten, risken att dö är också stor. Forskarna uppskattar att tio till tjugo procent av alla trafikolyckor orsakas av trötthet, så det finns många liv att rädda. I den enkätundersökning som VTI, Väg- och Transportforskningsinstitutet presenterar har drygt 3000 fordonsägare i olika åldersgrupper fått svara på frågor om trötthet i trafiken. Och det visar sig att 60 procent av de unga förarna och 58 procent av yrkesförarna hade varit nära att somna vid ratten det senaste halvåret. Förarna som redan varit med om en olycka då de somnat vid ratten hade i de flesta fall inte varit ute på vägen i mer än en timme. -Om vi kunde fokusera mer på det som händer före olyckan, vad föraren hade med sig i bagaget, när vi gör våra olycksstudier, så skulle vi ha mycket större möjlighet att förstå orsakerna till olyckan, och det är jätteviktigt om vi ska hitta de bästa åtgärderna. Det är nog svårt att nå nollvisionen om vi inte beaktar de olyckor som beror på trötthet, säger Anna Anund, forskare på VTI.