Bemannade Mars-resor

I ett tal igår kväll lovade George Bush nya miljarder till amerikansk rymdforskning. Målet med de nya miljarderna är att bygga en bemannad och permanent bas på månen. Därifrån ska astronauter skickas vidare ut i rymden. Till Mars, och kanske längre ändå, menar Bush.
Senast år 2020 ska månbasen stå klar, och redan 2015 ska den börja byggas av amerikanska astronauter. Dessutom har man som mål att om ungefär 30 år ska människor kunna landstiga på Mars. Förutom USA har de senaste åren både Japan, Europa och Kina vädrat planer på att bygga bemannade baser på månen. Tanken med ett sådant bygge är dels att man vill lära sig mer om den närmaste himlakroppen. Men också för att öka chanserna att ta det betydligt svårare språnget till Mars. Månen skulle kunna bli en perfekt övningsplats menar Lennart Nordh, som är forskningsansvarig på svenska rymdstyrelsen i Solna. - Ska man vistas på Mars måste man klara sig där under en längre tid. Man måste kunna leva där, man ska bo och försörja sig och göra experiment. Naturligtvis finns det en mängd tekniska utmaningar i det sammanhanget, som man då kan testa och pröva ut på en månbas, säger han . En annan möjlighet som diskuterats är att använda en månbas som avstamp för långväga rymdfarskoster, exempelvis som Bush’s tanke, att skicka astronauter till Mars. Tack vare den lägre tyngdkraften på månen skulle man därifrån kunna skjuta upp farkoster med betydligt mindre motorer och bränsle än om de startade från jorden. Vilket skulle innebära mer plats för till exempel nyttolast; alltså forskningsmaterial, proviant och passagerar. Men då måste all utrustning som ska med och som krävs för att bygga farkosten först fraktas upp till månen. Ett dyrt och besvärligt projekt, men genomförbart, tror Lennart Nordh: - Jag tror att om det finns politiska motiv som räcker för att få fram dom pengar som behövs så tror jag säkert att tekniken går att ta fram, säger han.