Den grymtande lådan

Det är kring denna apparat - preluxofonen - allt i På Minuten cirkulerar.
Det är en stabil teaklåda fylld av sladdar och lampor. Det är den som piper och grymtar när panelen trycker på sina knappar och den har stått i centrum allt sedan den gamla klassiska radioleken blev legendarisk under det glada 70-talet. Hatten av för teknikens landvinningar!