Fågelvirus riskerar spridas mellan människor

Världshälsoorganisationen WHO sände på torsdagen experter till Vietnam för att undersöka utbrottet av fågelinfluensa, som nu sprids i Sydostasien. Den stora oron nu är att smittan ska börja spridas mellan människor. Ju fler personer som smittas, desto större är risken för det.
Hittills har 18 misstänkta fall av människor som smittats av fågelinfluensan rapporterats, och av dem har 13 dött. Nu rapporteras också att smittan spridits även utanför Vietnam. 20 000 fåglar slaktades på torsdagen på Taiwan efter att fall av fågelinfluensa på en gård. Sydkorea och Japan har också slaktat fåglar efter sjukdomsfall och Kina har på torsdagen stoppat importen av fåglar och fågelprodukter från en rad länder i regionen, för att försöka förhindra att smittan kommer in landet. Svårt kontrollera spridningen - Det som är skrämmande är att man inte vet hur stort utbrottet är både bland fåglar och människor. Mörkertalet är nog stort och de närmaste dagarna kommer troligtvis fler smittade personer dyka upp, säger Björn Olsen, professor i infektionsjukdomar vid Umeå universitet. Förra året utbröt fågelinfluensa som spreds till människor i Holland, men där lyckades man stoppa spridningen eftersom man snabbt slaktade i stort sett allt fjäderfä i de drabbade regionerna. - Kontrollen är annorlunda i Sydostasien, där lever man mycket närmare sin djur, säger Björn Olsen. Risk för spridning mellan männsikor Det värsta scenariot vore om fågelinfluensaviruset möter och byter genetisk information med humana influensavirus i smittade personer. Då kan ett nytt tredje virus uppstå, som tagit men sig de sämsta egenskaperna från båda virustyperna. - Det skulle kunna vara mycket smittsamt som humana influensavirus är, och mycket aggressivt som fågelviruset är, säger Björn Olsen. Ett sådant hybridvirus skulle också kunna spridas mellan människor, och det är det man är rädd ska hända i Sydostasien.