Omöjligt att hitta liv på Mars

Det kan bli svårt att hitta liv på Mars säger astrobiologen Tomas Hode, vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
- Även om man skulle landa rakt på eventuella livsformer på Mars finns det inga som helst kapaciteter eller möjligheter att hitta liv, menar han.
Tre rymdsonder svävar nu i banor runt planeten Mars. Spirit och Opportunity som är två amerikanska rymdsonder, och Mars Express, som är den europeiska. Alla dessa tre sonder är en del i satsningen att leta efter utomjordiskt liv, men ingen av sonderna har kapaciteten och tekniken att hitta liv, eller livstecken.
För att kunna hitta rester av gammalt fossil på marsytan, eller i bästa fall levande organismer, måste människor landstiga på Mars, alternativt att material tas med tillbaks till jorden, menar Tomas Hode.
- Antingen måste man ta med sig material hem till jorden, eller skicka dit människor som får leta efter rätt typer av bergarter, där liv kan finnas, säger han.

Ingen vill hellre än Tomas Hode att man verkligen ska hitta liv på Mars. Han är nämligen astrobiolog, och expert på vetenskapen om sökandet efter utomjordiskt liv. Men han ser det inte som ett misslyckande att ingen av sonderna kan hitta liv, eftersom ingen av dom var tänkta att göra det. Istället ser han med spänning fram mot vad Mars Express, Spirit och Opportunity eventuellt kan hitta. Deras huvuduppdrag är nämligen att hitta platser där liv skulle kunna existera, alltså områden med spår av vatten, till exempel uttorkade flodfåror eller mineraler som bara kan ha bildats om vatten en gång funnits där.
När man väl lokaliserat dessa platser kan nästa generations marsforskare ledas utan omväg, för att då avgöra om det finns liv på Mars, eller inte.
- Om vi nu ska leta efter liv på Mars, måste vi veta var vi ska leta. Mars är ju stort! Landytan där är ju ungefär lika stor som den vi har på jorden, även om det inte finns hav där. Det är ju inte helt lätt att identifiera de här områdena, och det är det som är huvudsyftet med de här sonderna, just nu, säger Tomas Hode.