Vetandets Värld 2004-01-20

Från genetik till genomik till gener i bokform

Dagens Vetandets värld berättar om den nya biologins förunderliga egenskaper


Nu ändras den ”centrala dogmen”, den som för 40 år sen lärde oss att DNA talar om för RNA vad som ska tillverkas, och RNA drar igång tillverkningen av proteiner - enkel ordergång.


Men naturen är inte så enkel, och allt mindre enkel ju högre upp i utvecklingen man kommer.. RNA är inte bara en lydig tjänsteman, den tillverkar inte alls bara en massa proteiner på uppdrag av DNA, RNA har ett eget liv också.


Det har man kommit på de senaste åren, berättar farmakogenomikprofessor Claes Walestedt på Karolinska Institutets Centrum för genomik och bioinformatik. RNA har styr- och reglerfunktioner som kan liknas vid det faktum att administrationen växer på stora företag....


RNA har en annan och mystisk sida också. Om den normalt ensträngade RNA-molekylen fördubblas till två strängar, så visar det sig att den, uppklippt i små små bitar får helt andra egenskaper än man vetat tidigare.


I denna dubblerade form kan den åstadkomma något som man bara visste att kroppen själv kan göra om det behövs - nämligen att tysta en gen som inte är bra för organismen.


Sjuka gener, felfungerande gener, gener som bär smitta - kroppen har sin egen polis på RNA-nivå, och nu har forskarna lärt sig förstå den. Eller iallafall använda den - ännu begriper man knappt vad som händer när man tystar gener med RNA-interferens. Men det kan bli framtidens läkemedel mot virus.


 


Och så var der den där egendomliga boken som finns hos Claes Walestedt - den japanska boken med papperssidor som innehåller riktiga gener. Nu finns tekniken att skicka gener mellan labben i pappersmuleform,där genen aktiveras om man häller vatten på....