EU:s forskningsstöd kritiseras för byråkrati

Svenska forskare har fått mycket forskningspengar från EU genom det så kallade sjätte ramprogrammet. Trots det kritiseras sjätte ramprogrammet från svenskt forskarhåll - både för att det är krångligt att söka pengar från och för att det inte ger stöd åt nyfikenhetsstyrd forskning.

- Det är nog en allmän uppfattning i forskarvärlden att den byråkrati som omger ramprogrammen är väldigt stor, säger Dan Brändström, som är professor och verkställande direktör på riksbankens jubileumsfond.


Det sjätte ramprogrammet har kommit till för att ”genom nya landvinningar inom europeisk forskning, göra Europa till världens bästa ekonomi”.


Och för att komma dit satsar man särskilt på något som kallas behovsstyrd forskning.


Precis som namnet antyder utgår behovsstyrd forskning utgår från att möta behoven från företagen eller från samhället.


I EU tror man till exempel på att stora pengar finns att tjäna inom Telecom-branschen och därför satsas väldigt mycket pengar på att forska inom just telecomområdet i det sjätte ramprogrammet.


Men det finns även något som kallas grundforskning. Den brukar också kallas för nyfikenhetsforskning, och det namnet beskriver till viss del vad det handlar om. Det är en mer förutsättningslös forskning än den behovsstyrda, och på så sätt kommer man lättare fram till helt nya innovationer, menar förespråkarna.


Bortsett från att EU’s sjätte ramprogram anses som byråkratiskt och krångligt att söka pengar från, finns också kritik mot att det satsas alldels för LITE på grundforskningen.


- Det har länge funnits en kritik bland Europas mest excellenta forskare mot att det inte finns en stödordning för grundforskning, och den kritiken har vuxit i takt med att de nationella stöden till grundforskning minskat, säger Dan Brändström.