Ny litteraturbank på Internet

Svenska Akademien tar initiativ till upprättandet av en svensk litteraturbank på Internet. Strävan är att på sikt omfatta hela det svenska litterära kulturarvet, från medeltid till samtid. Inte bara skönlitteratur utan även betydande historiska och religiösa verk ska läggas ut på nätet.

– Den bör vara så stor som möjligt, i ett längre perspektiv ska den omfatta hela vårt litterära arv, och helst också digitala versioner av nyskrivna litterära verk som kommer till i Sverige.


– Vi måste skapa ett nytt sätt för den generation som är van att använda datorerna och webben som sina arbetsredskap, förklarar Horace Engdahl, Svenska Akademiens ständige sekreterare.


Folkbildning
Riksbankens Jubileumsfond har finansierat uppbyggnadsfasen av denna breda litterära och kulturhistoriska satsning. Enligt Svenska Akademin är strävan att göra litteraturbanken till, inte bara ett medel för forskning, utan också för folkbildning i vidare mening.


Nedladdningsbart
Allt material ska därför förses med introduktioner, kommentarer och ordförklaringar. Dessutom ska det göras både sök- och nedladdningsbart. Och vad gäller svenska 1900-talsförfattare hoppas man kunna lösa copyrightfrågan genom förhandlingar.


– Då skulle man så småningom ha en bank där i stort sett allt av större litterärt intresse som skrivits på svenska skulle finnas tillgängligt. Ett så omfattande projekt i förhållande till det nationella litterära arbete som litteraturbanken kommer att bli, det existerar såvitt jag vet ännu inte, säger Horace Engdahl.