Fiskar sterila av renat vatten

Läkemedelsrester från p-piller gör att fiskar blir sterila, trots rening av vattnet visar ny studie.

Rester i vattnet från bland annat akut-p-piller kan göra att fiskar inte kan fortplanta sig. Det visar en studie som har följt fiskar som har simmat i renat avloppsvatten i Umeå, Göteborg och Stockholm.

Redan tidigare är känt att syntetiska könshormoner som liknar österogen kan påverka fiskars fortplantning, men nu handlar det även om andra progesteronliknande ämnen som finns i p-piller, framför allt levonorgestrel.

- Målet är att ta reda på vilka läkemedel som kan ha påverkan på miljön, och som inte bryts ner i reningsverk. I framtiden vill vi kunna se till att de här preparaten inte slipper ut i naturen, säger till Vetenskapsradion Jerker Fick, forskarassistent vid kemiska instituttionen i Umeå, och en av författarna till studien.

Referens:
Jerker Fick, et al" Therapeutic levels of levonorgestrel detected in blood plasma of fish: results from screening rainbow trout exposed to treated sewage effluents ". Environmental Science and Technology