Depressioner kan behandlas bättre

Fler patienter med depression skulle kunna bli kvitt sina symtom och riskerna för återfall kan minskas. Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU. Runt 6000 studier med god vetenskaplig kvalitet har utvärderats, vilket är den största genomgången av forskning kring depressionsbehandling någonsin.

Det är en diger genomgång som SBU har gjort, och bland annat konstateras att oroande lite har skrivits om behandling av barn, ungdomar och äldre. Man vet alltså inte så noga hur behandlingen fungerar, samtidigt som allt fler, framförallt ungdomar, får antidepressiva läkemedel utskrivna.


Annars kan man säga att väldokumenterad och effektiv behandling finns för de allra flesta patienter, problemet är att den inte utnyttjas fullt ut; framförallt måste rätt läkemedel tas i rätt doser, och tillräckligt länge. Minst ett halvår efter att symtomen försvunnit måste man fortsätta medicinera, annars ökar risken för återinsjuknande.


Man har också kunnat konstatera att, förutom vid de allra svåraste depressionerna, fungerar kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi precis lika bra som antidepressiva läkemedel. Där är problemet ett annat; I Sverige finns det 300-400 terapeuter som ägnar sig åt de här terapiformerna och det räcker inte på långa vägar.


– Det visar sig att psykoterapi tvärtom vad många trott är väldigt effektiva behandlingsformer. Vår förhoppning är att det därför börjar utbildas fler terapeuter. Vi har i alla fall visat att det finns ett behov, sa Marie Åsberg, professor i psykiatri och ordförande för SBU-projektet.