Fredag 23 januari Vetenskapsradions veckomagasin, korta versionen

Varför får man aldrig höra om några resultat av alla påstådda mänskliga kloningar vi hittills har hört om? Vad vet vi egentligen om mobiltelefoners farlighet? Det är bildäcken som bullrar värst i dagens bilar. 

Klonade bäbisar


Diskussion med Lars Hamberger, professor i gynekologi, om det klonade embryo som Panos Zavos, USA, påstår att han satt in i en 35-årig kvinna.


Mobiltelefonernas farlighet


Mer forskning behövs om mobilstrålningens eventuella påverkan på vår hälsa, anser SSI efter att deras vetenskapliga råd lagt fram sin första rapport. Sverige borde rimligen finansiera sådan forskning, eftersom vi har en livaktig mobilindustri, anser rådet och dess ordförande Anders Ahlbom, professor vid KI.


Bullriga bildäck


Bildäcken står för det mesta av trafikbullret och Ulf Sandberg, professor i däck- och vägbanebuller, försöker ta fram ett däck som kan halvera trafikbullret på en normaltrafikerad gata.


Veckans webbplats


www.infomedica.se fick Kunskapspriset 2003 av Nationalencyklopedin. Här finns lättbegriplig trevlig information om sjukdomar, behandlingar, undersökningar mm.


Sammanfattning av veckans nyheter


 Det finns vatten på Mars, visar Mars Express, amerikanska farkosten SPirit har slutat skicka data på grund av tekniska problem, men på söndag landar en ny farkost - Opportunity. Psykoterapi är lika bra som tabletter mot depression, en ligt ny rapport. Ny apparatur för mammografi minskar strålningen med 80 procent och används vid Helsingborgs lasarett sedan ett halvår.