Veckomagasin 2004-01-25

Varför får man aldrig höra om några resultat av alla påstådda mänskliga kloningar vi hittills har hört om? Vad vet vi egentligen om mobiltelefoners farlighet? Det är bildäcken som bullrar värst i dagens bilar. 

Klonade bäbisar

Diskussion med Lars Hamberger, professor i gynekologi, om det klonade embryo som Panos Zavos, USA, påstår att han satt in i en 35-årig kvinna.

Mobiltelefonernas farlighet

Mer forskning behövs om mobilstrålningens eventuella påverkan på vår hälsa, anser SSI efter att deras vetenskapliga råd lagt fram sin första rapport. Sverige borde rimligen finansiera sådan forskning, eftersom vi har en livaktig mobilindustri, anser rådet och dess ordförande Anders Ahlbom, professor vid KI.

Bullriga bildäck

Bildäcken står för det mesta av trafikbullret och Ulf Sandberg, professor i däck- och vägbanebuller, försöker ta fram ett däck som kan halvera trafikbullret på en normaltrafikerad gata.

Veckans webbplats

www.infomedica.se fick Kunskapspriset 2003 av Nationalencyklopedin. Här finns lättbegriplig trevlig information om sjukdomar, behandlingar, undersökningar mm.

Sammanfattning av veckans nyheter

Det finns vatten på Mars, visar Mars Express, amerikanska farkosten Spirit har slutat skicka data på grund av tekniska problem, men på söndag landar en ny farkost - Opportunity.

Psykoterapi är lika bra som tabletter mot depression, enligt ny rapport.

Ny apparatur för mammografi minskar strålningen med 80 procent och används vid Helsingborgs lasarett sedan ett halvår.

Comdex-mässan

Computer Dealers Expo - är en IT-mässa med affärsinriktning, men i IT-nedgngens tid har den blivit minrde och mindre varje år. 230 utställare var det i år, mot 290 förra året. Men Volvo fanns där, med en smart lastbil. Långtradarhytten har fått en elektronisk hjälpreda som håller föraren i kontakt med firma och familj och alla uppgifter han kan behöva om lasten. Per Gustafsson klättrar in i hytten tillsammans med Kerstin Hansson som är affärsutvecklare på Volvo IT.

Lyssnarfrågan

Varför låter amerikanska som den gör? Lät britternas engelska så när de emigrerade västerut på 1600-talet? Professor i engelska Jan Svartvik i Lund besvarar Peter Claussens i Torslanda fråga. Jan Svartviks mest kända bok, utom alla engelskböcker, är den som vann Augustpriset 1999 - Engelska - öspråk, världsspråk, trendspråk.

Klimatkonferens

Vid Kungliga Vetenskapsakademin presenterades i veckan en bok om Global Change, om klimatförändringar och andra, som heter A Planet under Pressure. Vägen mot växthuset tycks stenlagd med forskningsrön om ökande temperatur, fler människor, sämre vattentillgång, ändrade havsströmmar. En del av förhoppningarna ligger i möjligheterna till tekniska åtgärder i stor skala, t ex att långtidsförvara koldioxid under markytan, och att göda utarmade havsområden med järn för bättre fiskmatstillgång. Intervjuade var atmosfärskemisten professor Paul Crutzen i Maintz i Tyskalnd, och fiskeribiologen professor Katherine Richardson, Århus universitet.

En motionernade kulturknutte

Horace Engdahl skuttar luften ur Stina Näslund på Friskis och Svettis - han ville gärna se en gympa-ledare som sätter fart på Svenska akademin!

Vinnande vetande

Rätt svar på förra veckans fråga: 1 januari 1976. Rätt svar från Anna-Lena nensén i Stockholm.

Ny fråga: vad är det för ämne i moderna bildäck som man vill bli av med för att de ska vara miljövänliga? Alltså, inte dubbarna utan någon ingrediens i själva gummit.

Per Helgessons krönika

Forskningstävlingen mellan Europa och resten av världen - nu är den igång, och det handlar om kolossala pengasatsningar. detta angår oss, vare sig vi vet det eller ej!