Högt blodtryck ger bättre prognos

I en stor svensk studie som publiceras idag, visas hur högt blodtryck i samband med att man kommer in till sjukhus med akuta bröstsmärtor leder till en betydligt minskad risk att avlida – ett överraskande resultat, enligt forskarna.

– För en sån har sysslat med blodtryck hela sin vetenskapliga tid så är detta ett revolutionerande resultat, att man för första gången visar att det kan vara förenat med en bra prognos att ha ett riktigt högt blodtryck, säger professor Fredrik Nyström vid Linköpings Universitet, en av forskarna bakom studien.

Normalt förknippas högt blodtryck med dålig prognos vad gäller hjärt- och kärtlsjukdomar. Men då handlar det om blodtryck uppmätt i vila. Här har forskarna istället tittat på hur blodtrycket såg ut i det ögonblick som patienterna kom in till akuten med bröstsmärtor, ett tydligt tecken på att en hjärtinfarkt kan vara på gång och en situation som är allt annat än vilsam.

– Och det vi hittar då, som kändes nästan svårt att förstå först när vi började räkna på de här siffrorna, var att det första blodtrycket som tas när man läggs in på hjärtintensiven och har ont i bröstet och är rädd att man håller på att utveckla en hjärtinfarkt, då är det alltså bättre ju högre blodtryck man har, säger Fredrik Nyström.

Drygt 119 000 personer har forskarna följt i den här studien. Och till exempel var risken att avlida inom den undersökta ettårsperioden ungefär hälften så stor om man tillhörde den fjärdedel som hade högst blodtryck, jämfört med dom som hade lägst blodtryck.

Fredrik Nyström och de andra forskarna bakom studien tolkar resultaten som att det faktiskt är ett sundhetstecken att ha högt blodtryck i en sån extrem stressituation - det behöver alltså inte alls ses som en riskfaktor.

Blodtrycksforskaren Bo Carlberg vid Umeå Universitet, som också tagit del av studien, delar den tolkningen.

– Det kanske är ett mer friskt reaktionsmönster än att inte få blodtrycksstegring när man får en akut hjärtinfarkt, säger han.

– Så ett mycket högt blodtryck i en sån här akut fas kanske inte är något som man behöver vara så väldigt orolig för då?

– Nej, exakt.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Referens:
Stenestrand et al. Association Between Admission Supine Systolic Blood Pressure and 1-Year Mortality in Patients Admitted to the Intensive Care Unit for Acute Chest Pain. JAMA. 2010;303(12):1167-1172.

Länkar: