Elektriska impulser lindrar illamående

En pacemaker i magen kan hjälpa mot kräkningar och illamående hos personer med svåra magsjukdomar. Det visar en ny doktorsavhandling som lagts fram vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg.

Redan i dag används en sorts pacemaker i magen hos många diabetiker som har problem med illamående och kräkningar till följd av sin sjukdom. Men i doktorsavhandlingen visar man att elchocker i magen också fungerar effektivt som behandling hos andra patientgrupper med svåra magproblem.

En annan nyhet i avhandlingen är att man genom att testbehandla med små elektriska impulser genom huden, lätt kan välja ut dom patienter som svarar bra på behandlingen.

Man lägger helt enkelt ett litet snitt i huden och placerar elektroder som kopplats till en extern pacemaker, och ger behandling den vägen. Ger den behandlingen effekt, så går man vidare och opererar in en fast pacemaker i magsäcken genom en titthålsoperation.

Riktigt varför elektriska stötar hjälper mot illamående och kräkningar vet man inte i dagsläget. Men enligt Stina Andersson, som skrivit avhandlingen, så påverkar förmodligen elstötarna de nervbanor som leder från magsäcken till hjärnan – och på så sätt dämpas hjärnans centrum för illamående.

Metoden skulle också kunna fungera på personer som fått cellgiftsbehandling med illamående som biverkningar, eller vid extremt illamående i samband med graviditet, enligt Stina Andersson, även om fler studier krävs i de grupperna.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Referens:
Stina Andersson. "Gastric electrical stimulation. Studies in patients with intractable nausea and vomiting", doktorsavhandling vid Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet.

Länkar: