Dålig information om fosterdiagnostik


Informationen kring fosterdiagnostik till blivande föräldrar är bristfällig. Den kritiken kommer idag från experter inom fostermedicinen. Den tekniska utvecklingen på området går snabbt, och de barnmorskor som ska informera föräldrarna om vilka alternativa metoder som finns har svårt att hålla sig uppdaterade om all ny teknik inom området.

–Vi har drygt 1000 barnmorskor som jobbar med mödravård och det är klart att det är svårt att hålla hela den gruppen uppdaterad kring allt som rör fosterdiagnostik, säger Magnus Westgren –chef på Centrum för fostermedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge –och en av de som menar att informationen kring fosterdiagnostik är för dålig idag.

Ett brist som rör många
Fosterdiagnostik är något som alla blivande föräldrar måste ta ställning till. Som det ser ut idag är det mödravårdens ansvar att informera gravida kvinnor om vilka former av fosterdiagnostik som står till buds.

Proceduren, som i regel sker i samband med att kvinnorna skrivs in vid mödravårdscentralen, skall oftast klaras av på en timme. På den tiden ska barnsmorskan hinna med allt från att reda ut kvinnans sjukdomshistoria, eventuella sociala problem - och informera om fosterdiagnostik.


Ständigt nya metoder
Under våren publiceras resultatet från den så kallade NUPP-studien, där man studerat 36 000 gravida kvinnor. Syftet har bland annat varit att utreda när under graviditeten det är bäst att göra en ultraljudsundersökning för att upptäcka kromosomavvikelsen Down’s Syndrom, men även andra allvarliga missbildningar hos fostret.

Den snabba teknisk och medicinska utvecklingen inom det här området gör att det blir allt svårare för barnmorskorna att hålla sig uppdaterade, vilket är ett måste för att kunna informera blivande föräldrar, säger Magnus Westgren som är bekymrad över situationen.

–Jag tycker att det här är ett tilltagande problem med svårigheter att informera rätt och bra ute på mödravårdscentralerna.