När man slutar äta

P1 torsdag 29 januari kl 12.10


Ett program om ätstörningar. Vi får träffa Malin som är sjuk i anorexia nervosa sen flera år. Vi gör också ett besök på Anorexicentrum i Novums Forskningspark intill Huddinge Universitetssjukhus, där behandlingen går ut på att lära patienterna äta. Dessutom träffar vi en genetikforskare vid Karolinska institutet som söker efter svar kring sjukdomen i generna.


 

Är du smal är du snygg och är du snygg är du lycklig. Så kände Malin när hon som trettonåring började banta. Självsvälten var under flera år viktigare än familj, vänner och skola. I dag är Malin arton, och sedan två år tillbaka kämpar hon för att ta sig ur anorexins grepp.


Anorexia nervosa drabbar en person av hundra, i 95 procent av fallen handlar det om flickor eller unga kvinnor som är mellan fjorton och nitton år gamla. I dag beräknas 4000 personer lida av sjukdomen. Varför man drabbas och vilken som är den bästa behandlingen är oklart. De flesta behandlingar av anorexi är bara delvis effektiva. Enligt en översikt av 108 vetenskapliga arbeten tillfrisknar bara 45 procent av anorexia nervosa-patienterna.


I Vetandets Värld träffar vi Malin som berättar om sjukdomen som smög sig in i hennes liv, som är så svår att ta sig ur och som kostat henne tonåren.


Möt också Per Stenström, professor i neuroendokrinologi vid Karolinska institutet samt verksam vid Anorexicentrum i Novums Forskningspark intill Huddinge Universitetssjukhus. Anorexicentrum bedriver en behandling som direkt inriktas på sjukdomens symptom. Fokus läggs på att åter lära patienterna äta.


Vi träffar också Jeanette Johansen, forskare på Karolinska institutet, som söker efter svar om sjukdomen i generna.


Redaktör Helena Edström